Ochrana osobných údajov

Obchod AutoMotoNáradie.sk prevádzkovaný na internetovej adrese www.automotonaradie.sk (ďalej len "webová stránka") poskytovateľom: AMNproTrade s.r.o., so sídlom Vodařská 126/17, 61900 Brno, IČO: 08595798 / DIČ: CZ08595798 (ďalej len "AutoMotoNáradie.sk"), vás ako používateľa informuje o nižšie popísanom zhromažďovanie osobných údajov a ochrane súkromia.

Pre kontaktovanie ohľadom ochrany osobných údajov využite email: info@automotonaradie.sk

 

AutoMotoNáradie.sk je zaviazané k ochrane a zabezpečeniu vašich osobných údajov. Užívame množstvo rôznych zabezpečovacích technológií a postupov k tomu, aby sme ochránili vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo sprístupnením. Ak nám pri objednávaní výrobkov alebo služieb, či registrácie oznámite svoje osobné údaje, môžete si byť istí, že ich použijeme iba pre zaistenie a udržiavanie kontaktu medzi vašou osobou a našou spoločnosťou. AutoMotoNáradie.sk nepredá ani žiadnym spôsobom neprenajme vaše osobné údaje nikomu inému.

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.

Spracovanie osobných údajov​

V obchode AutoMotoNáradie.sk prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaní o vyplnenie osobných údajov, najmä fakturačných informácií a dodacie adresy (meno, priezvisko, adresa obchodnej spoločnosti, IČO, DIČ), telefónne číslo a e-mailovú adresa.

Na webovej stránke využívame vo vzťahu k návštevníkom cookies, ktoré webovej stránke napomáhajú, aby budúci návšteva stránok bola ľahšia. Táto informácia je Vám dostupná pri každej návšteve nášho webového rozhrania. O zásadách spracovanie cookies sa môžete informovať tu https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Obchod AutoMotoNáradie.sk tiež používa vo vzťahu k návštevníkom svojich webových stránok technológiu personalizovaného retargetingu.

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme vás kontaktovali späť a poskytli vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnení našich povinností, tj. plnenia nevyhnutného pre plnenie zo zmluvy, identifikácie a autentizácie klienta, účtovníctva a daní, komerčnej komunikácie a marketingu. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme vedľa toho využiť na to, aby sme vám zasielali obchodné oznámenia, tj. aby sme vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať. Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na vami vznesené otázky alebo vami požadované informácie sú našim zmluvným požiadavkom, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na vami položené otázky.

Popri tom spracovanie vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@automotonaradie.sk alebo inú adresu, z ktorej ste od nás dostal obchodné oznámenia.

Prístup k osobným údajom​

Vaše osobné údaje bude ako správca spracovávať obchod AutoMotoNáradie.sk. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov môže byť externý účtovník (pre spracovanie povinných údajov podľa zákona pre účtovníctvo), spracovatelia, ktorí poskytujú obchodu AutoMotoNáradie.sk serverové, webové, cloudové alebo IT služby a to najmä firma Feo digital agency s.r.o. (eshopový systém našej webovej stránky), COM Group a.s. (IT služby), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zaslanie dotazníka spokojnosti), Webkomplet s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie obchodných oznámení), BHIT s.r.o. (správa účtovného systému), prepravca DPD (pre účely prepravy vami objednaného tovaru).

Doba spracovania osobných údajov​

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidencii alebo zákon o dani z pridanej hodnoty alebo do doby, kedy zákazník sám požiada o výmaz svojich údajov emailom. Ak si prajete svoje dáta zmazať, pošlite prosím email na info@automotonaradie.sk. Zmazaním dát sa zruší aj váš užívateľský účet a vaša registrácia a výhody s tým spojené.

Vaše práva spracovanie osobných údajov

Od obchodu AutoMotoNáradie.sk máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info@automotonaradie.sk.

Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk/uoou/

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú účinné od 20.12.2019